Tjeneste for private

Kvalitetsbistand ønsker å bistå familier som selv vurderer behov for veiledning, oppfølging og/eller tilsyn for at samvær mellom barn og dets foreldre skal kunne gjennomføres til beste for barnet.

Vi kan også bistå med å organisere egnet samværslokale, dersom samvær ønskes gjennomført på utsiden av familiens hjem.

Ta kontakt her for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå.