Adferdsregulerende tiltak

Et stort flertall av barn som utviser uønsket atferd er utrygge barn.

Atferdsregulering betyr fjerning av uønsket atferd, men hvor nøkkelen til langsiktig effekt i endringsarbeidet er å identifisere årsaken til atferdsavviket. Målet med atferdsregulering er internalisering, dvs. at barnet omgjør den gamle, uønskede atferden til ny, ønsket atferd som skal bli varig. For å få til en slik varig atferdsendring, er det nødvendig å utvide forståelsen av barnet følelsesuttrykk, fremfor å regulere dets negative atferd. Barnet trenger så hjelp til å kjenne igjen egne følelser, og regulere dem på en ny måte hvor det unngår den uønskede atferden.

Det finnes mange atferdsregulerende programmer på markedet, som i liten grad har vist å ha langsiktig endringseffekt på barnets atferds- og følelsesuttrykk. Ved å rette fokus fra atferd og over på trygg tilknytning vil man kunne hjelpe barnet å øke dets mentaliserende evne. Det handler om å tune seg inn på barnets subjektive, følelsesmessige opplevelse og bekrefte denne.

Kvalitetsbistand har solid erfaring fra veiledning i hjemmet, med fokus på å endre uønsket, truende og/eller utagerende atferd. Veilederne som er tilknyttet Kvalitetsbistand, inngår i en bakvaktsordning som gjør at det alltid er en veileder tilgjengelig for familien.

Ta kontakt her for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå.