Kollegaveiledning og opplæring

Vi har betydelig erfaringsbasert kunnskap og formalkompetanse innen både gruppeveiledning og individuell veiledning. Vår veiledningstilnærming er praksisnær, og  vi tilbyr veiledning både i forhold til prosess og fag

  • Kollegaveiledning i gruppe
  • Veiledning i ledelse
  • En til en veiledning
  • Opplæring og veiledning av nyansatt

Vi har utviklet en egen opplæringsmodul innen barnevernfaglig saksbehandling, les mer om den her

Ta kontakt her for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå.