Saksbehandling

Kvalitetsbistand tilbyr barnevernfaglig saksbehandling i tråd med forvaltningsloven og barnevernloven kap. 1-9, og garanterer både forsvarlig saksbehandling og ivaretakelse av lovpålagte oppgaver og frister i perioder hvor vi har saksansvar.

Vi tilbyr konsulenter med solid fagkompetanse, bred yrkeserfaring og mulighet til å følge opp familiens barnevernprosess på bakgrunn av den dokumentasjon som foreligger.

Vi påtar oss oppdrag av ulik varighet og omfang, hvor eksempler på arbeidsoppgaver kan være:

  • Undersøkelse
  • Oppfølging av familier med tiltak i hjemmet
  • Oppfølging av barn og foreldre, når barn bor utenfor hjemmet
  • Oppfølging og veiledning av fosterhjem
  • Oppfølging av ungdom etter fylte 18 år
  • Skriving og oppfølging av saker til fylkesnemnd og domstoler

Vi tilbyr også opplæring og veiledning av nyansatte, og har utviklet en egen opplæringsmodul innen barnevernfaglig saksbehandling

Ta kontakt her for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå.