Barneloven

Barneloven gir barn rett til samvær med begge foreldre, også når foreldrene ikke bor sammen. Foreldrene kan som utgangspunkt fritt avtale hvilken samværsordning de ønsker å ha. Utgangspunktet er at samværet skal skje ut fra hva som er til beste for barnet.

Barneloven § 43 a fastslår at domstolen i særlige tilfeller har adgang til å pålegge det offentlige å oppnevne en tilsynsperson ved samvær mellom barnet og en av foreldrene.

Det er innført to ulike former eller nivåer for samvær med tilsyn, hvor formålet med tilsynet er beskyttelse eller støtte under samværet.

Kvalitetsbistand har både bred erfaring og formell kompetanse til å bistå med både beskyttet og støttet tilsyn. Vi vil både kunne ivareta barnets behov for trygghet og nærvær, samtidig som vi bidrar til å tilrettelegge for positiv kontakt mellom barnet og dets forelder.

Vi kan også bistå med å organisere egnet samværslokale, dersom samvær ønskes gjennomført på utsiden av familiens hjem.

Ta kontakt her for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå.