COSp og ICDP

COSp

Et foreldreveiledningsprogram som er basert på tilknytningsteori. Det handler om bevisstgjøring rundt barnets behov, og å reflektere rundt sin egen omsorgsutøvelse. Målet med veiledningen er at foreldre skal få en økt forståelse rundt egen tilknytning til barnet, og hvordan egne handlinger er med på å prege både samspillet og relasjonen mellom forelderen og barnet. Veiledningen kan gjennomføres individuelt eller i gruppe.

ICDP

International Child Development Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. Veiledningen kan gjennomføres individuelt eller i gruppe, og det er utviklet et eget program for flerkulturelle familier.

Ta kontakt her for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå.