Kartlegging

En grundig barnevernfaglig kartlegging er en forutsetning for at barn og unge skal få rett hjelp til rett tid, og at de tiltak som tilbys er forsvarlig ut fra familiens hjelpebehov.

Formålet er å kartlegge familiens ressurser og eventuelle risikofaktorer. For å sikre barnets utvikling kan hjelpetiltak være iverksatt i perioden hvor kartlegging finner sted. Foreldrenes utbytte av dette gir informasjon om deres endringspotensiale. Kartleggingen gjøres gjennom:

  • Observasjoner av familien
  • Vurdering av samspillskvalitet
  • Kartlegging av barnets fungering og behov
  • Samtaler og strukturerte intervjuer
  • Nettverksanalyse

Vi tilbyr også barnevernfaglig utredning.

Ta kontakt her for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå.