Miljøterapeutisk tiltak i hjemmet

Miljøterapeutisk tiltak i hjemmet er et godt alternativ til tradisjonell støttekontakt, hvor våre terapeuter har særlig kompetanse på relasjonsbygging og oppfølging av barn og unge. Oppfølgingen kan skje i gruppe eller individuelt, hvor ferdighetstrening både sosialt og emosjonelt står i fokus.

Tiltaket kan gjerne kombineres med familieveiledning, og våre terapeuter har bred erfaring fra oppfølging av barn og unge med negativ atferdsutvikling, emosjonelle vansker, og/eller sosiale vansker.

Vi har en traumebevisst tilnærming i vårt arbeid med barn og unge, hvor vi tar utgangspunkt i hvordan krenkelser og psykologiske traumer påvirker barns utvikling og fungering.

Ta kontakt her for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå.