Høykonflikt

Vi har konsulenter med særlig kompetanse innen endringsarbeid i familier hvor det er et høyt, og langvarig konfliktnivå mellom foreldre. Veiledningen har vist seg effektiv både i familier hvor foreldrene fortsatt bor sammen, men også når foreldrene ikke lenger bor sammen.

Ta kontakt her for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå.